Chakra´s

Het woord Chakra is een term uit de traditionele Indiase geneeskunde en betekent wiel. Er zijn verschillende interpretaties van de Chakra´s, maar de meeste hanteren de bekende 7 Chakra´s. De Chakra´s worden van onder naar boven bekeken:

Eerste Chakra: wordt Muladhara genoemd, dit betekent wortel, deze Chakra is gesitueerd onder het stuitbeen. Zij is het meest fysieke en wordt geopend door beweging en heeft te maken met de verbinding met de grond. De kleur is rood en staat voor fysieke identiteit. Wanneer deze Chakra onderontwikkeld is, is men angstig, rusteloos, heeft men weinig focus en discipline, financiële problemen en  zwakke grenzen. Is deze overontwikkeld, komen er problemen met te veel eten, is men op het materiële gefixeerd, traag, lui, moe en verslaafd aan zekerheid.

Tweede Chakra: wordt Swadhisthana genoemd en betekent zoetheid, deze Chakra is gesitueerd ter hoogte van het heiligbeen. Zij wordt verbonden met de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, nieren blaas, baarmoeder, bloedsomloop en waterhuishouding. Dit Chakra staat voor emotionele identiteit en heeft de kleur oranje. Is deze Chakra onderontwikkeld, dan kunnen verschijnselen optreden als angst voor seks, weinig sociale vaardigheden, ontzegging van plezier, angst om te veranderen, gebrek aan verlangen/hartstocht/opwinding. Is deze overontwikkeld kunnen seksuele verslaving, buitensporig sterke emoties, emotionele afhankelijkheid, obsessionele gehechtheid, zwakke grenzen optreden.

Derde Chakra: wordt Manipura genoemd en betekent schitterend juweel of met edelstenen gevuld en wordt gesitueerd ter hoogte van de navel. Zij wordt verbonden met de alvleesklier, maag, galblaas, lever, milt, dunne darm, buikholte en vegetatief zenuwstelstel en heeft de kleur geel. Dit Chakra staat  voor de Ego identiteit. Is deze onderontwikkeld, kunnen problemen ontstaan als weinig energie, zwakke wil, gemakkelijk te manipuleren, weinig discipline en vermogen om dingen af te maken, weinig eigenwaarde, kil zijn. Is deze overontwikkeld is men bovenmatig agressief, overheersend, heeft behoefte om gelijk te krijgen, machtshongerig, aangetrokken tot kalmerende middelen, woedeaanvallen, koppig.

Vierde Chakra: wordt Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden en wordt gesitueerd ter hoogte van het hart. Zij wordt verbonden met de werking van het hart, de longen en de ademhaling en heeft de kleur groen. Dit Chakra staat voor sociale identiteit.  Is deze Chakra onderontwikkeld, is men asociaal, teruggetrokken, kritisch, veroordelend, onverdraagzaam jegens zichzelf en anderen, eenzaam en depressief. Is deze overontwikkeld, is men op anderen gericht ten koste van zichzelf, veeleisend, op kleverige manier aanhankelijk, jaloers en overdreven opofferend.

Vijfde Chakra: wordt Vishuddha genoemd en is gesitueerd ter hoogte van de keel. Zij verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Zij heeft de kleur blauw en staat voor creatieve identiteit. Is deze Chakra onderontwikkeld, heeft men last van spreekangst, kleine zwakke stem, moeite met verwoorden van gevoelens, introversie, verlegenheid, slecht ritmegevoel. Is deze overontwikkeld dan praat men teveel, praten als afweer, onvermogen tot luisteren, dominerende stem en onderbreekt anderen.

Zesde Chakra: wordt Ajna genoemd en is op het voorhoofd, wordt ook wel het derde oogchakra genoemd. Zij verzorgt de verbinding met de geestelijke wereld en opent de poorten naar intuïtieve kennis. Zij heeft de kleur violet en staat voor de archetype identiteit. Is deze Chakra onderontwikkeld, dan heeft men last van ongevoeligheid, slecht gezichtsvermogen, slecht geheugen, moeite met zien van alternatieven, gebrek aan fantasie, geen dromen kunnen herinneren. Is deze overontwikkeld, heeft men last van hallucinaties, obsessies, waanideeën, concentratieproblemen, nachtmerries.

Zevende Chakra: wordt Sahasrara genoemd en is gesitueerd boven het hoofd. Zij brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt. Zij heeft de kleur paars of wit en staat voor de Universele identiteit. Is deze Chakra onderontwikkeld, dan heeft men last van  Spiritueel cynisme, leerproblemen, starre overtuigingen en  apathie. Is deze overontwikkeld, heeft men last van overintellectualisatie, spirituele verslaving, verwarring en  dissociatie van het lichaam

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInPin on PinterestShare on StumbleUponShare on RedditFlattr the authorDigg thisBuffer this pageShare on Tumblr

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *